SC GROUP G4 PROMOTION SRL, Nr. RC Arges J03/406/2003, CUI RO15308727, cu sediul social/punct de lucru in Bd. Republicii, nr. 40, Bl. 1(IRTA), Sc. A, Ap. 4, 110011 - Pitesti, jud. Arges, si puncte de lucru:

BUCURESTI/ P-ta Natiunile Unite 3-5, Bl. 1, Ap. 7, Sector 4, CP 040012, si Pitesti, str. Victoriei 9, CP 110016, titulara a Licentei de turism touroperatoare nr. 2676/23.04.2012 (obtinuta in 29.06.2003), pentru Agentia de turism ACTIV TOURS&TRAVELS, și a Polita asigurare seria I nr. 26242 /30.04.2017 - 29.04.2018 - OMNIASIG (fara fransiza, achitata INTEGRAL la 14.04.2017) |, reprezentata prin Carmen Nicolescu, in calitate de manager.

 

 

PREZENTARE ACTIVTOURS - EVENTURIA

 

1. LICENTA SI BREVET:

 

Licenta de turism

Brevet de turism - Nicolescu Carmen

Brevet de turism - Jianu Roxana

Anexa Licenta de turism_Agentia Pitesti_B-dul Republicii

Anexa Licenta de turism_Agentia Pitesti_str. Victoriei

Anexa Licenta de turism_Agentia Bucuresti

CUI - SC Group G4 Promotion SRL

Certificat marca inregistrata ACTIV EVENTURIA

Echipa ACTIVTOURS - Eventuria

 

2. ASIGURARE:

 

Polita de asigurare in cazul insolvabilitatii sau falimentului 2017-2018

Polita de asigurare in cazul insolvabilitatii sau falimentului 2016-2017

Polita de asigurare in cazul insolvabilitatii sau falimentului 2015-2016

Polita de asigurare in cazul insolvabilitatii sau falimentului 2014-2015

Polita de asigurare in cazul insolvabilitatii sau falimentului 2013-2014

 

3. CONTRACTE:

 

CONTRACTUL - CADRU de comercializare a pachetelor de servicii turistice

 

4. TERMENI SI CONDITII:

 

Termeni si conditii de rezervare a biletelor de avion

Termeni si conditii de rezervare a evenimentelor

Termeni si conditii de calatorie Charter - avion

Termeni si conditii de calatorie Charter - autocar

Tour-Operatori Germani - Conditii de penalizare suplimentare Activ Tours&Travels

Nota Informativa Privind Protectia Datelor Personale Activ Tours&Travels

 

5. PARTENERI:

 

Anexa 3_Formular de rezervare_ACTIVTOURS

Anexa 5_Detalii parteneri - ACTIV TOURS - Eventuria

 

 

NOTA BENE: Dreptul de autor si drepturile conexe (cf. Legea 8/1996, revizuita si adaugita la zi)

Intregul conținut al paginilor web/website-urilor  activtours.ro // eventuria.ro, prin conținut intelegandu-se imagini, texte, grafica, inclusiv TEXTUL OFERTEI/PRODUSELOR TURISTICE  in forma publicata pe site, pentru care TOUROPERATORUL cedeaza dreptul de utilizare DOAR AGENTIILOR PARTENERE / CARE AU CONTRACT CU ACESTA, in favoarea lor, aplicații, link-uri si orice alt continut audio-vizual, cat si design-ul grafic, codul sursa si orice alte date si informatii apartin ACTIV EVENTURIA  by ACTIV TOURS&TRAVELS, marca inregistrata  cu nr. M 2015 02754 / 23.04.2015, parte a SC GROUP G4 PROMOTION SRL, și partenerilor / afiliatilor ACTIV EVENTURIA. Aceste informatii sunt protejate conform Legii dreptului de autor si drepturile conexe - 8/1996, cat si legilor care privesc dreptul de proprietate intelectuala si industriala. Informatiile publicate pe activtours.ro // eventuria.ro  nu pot fi publicate, transmise, copiate prin orice metodă, fără acordul scris al reprezentantului legal al ACTIV EVENTURIA by ACTIV TOURS&TRAVELS, marca inregistrata  cu nr. M 2015 02754 / 23.04.2015, apartinand SC GROUP G4 PROMOTION SRL. Nerespectarea acestor cerinte si conditii se pedepseste conform legilor în vigoare, iar detinatorul de drept al proprietatii intelectuale isi rezerva dreptul de a actiona pe cale de consecinta, mergand pana la cererea de daune interese in instanta celor care vor incalca aceste drepturi, cf.  Legea 8/1996 Privind Drepturile de autor si drepturile conexe, revizuita si adaugita la zi, cat si celor cf. urmatoarelor legi:

 

LEGEA nr. 84 din 1998 Privind mărcile şi indicaţiile geografice modificată şi completată prin legea nr. 66/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 226/09.04.2010

 

LEGEA nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicată*) Privind protecţia desenelor si modelelor industriale

 

ORDONANŢA nr. 66 din 17 august 2000 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială

 

LEGEA nr. 11 din 1991 privind combaterea concurenţei neloiale

 

Legea nr. 64 (r1) din 11 octombrie 1991

 

Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind drepturi de autor şi drepturi conexe


REGULAMENTUL (UE) NR 1151/2012 din 21 noiembrie 2012.

 

 

NOTA INFORMATIVĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

SC GROUP G4 PROMOTION SRL – ACTIV TOURS&TRAVELS

- Nr. Reg. Operatori de Date cu Caracter Personal: 16760 -

 

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vieții private în sectorul comunicațiilor electronice S.C. GROUP G4 PROMOTION S.R.L, cu sediul în Pitești, B-dul Republicii, Nr. 40, Bl. 1(IRTA), Sc. A, Ap. 4, Parter, județul Argeș, reprezentată prin Nicolescu Carmen - Administrator are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră, ori o altă persoană.

 

Scopul colectării datelor este: promovarea de servicii și produse adresate direct clienților persoane fizice și promovării ofertelor prin mijloace de marketing direct: poștă electronică/e-mail, portaluri specializate.

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele personale, acestea fiind necesare procesării solicitării Dumneavoastră cu privire la rezervarea de servicii turistice, obiectul activității noastre. Refuzul dvs. determină imposibilitatea concretizării serviciului solicitat.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: SC GROUP G4 PROMOTION SRL - DEPARTAMENTUL REZERVĂRI / FACTURARE

 

De asemenea, înștiințarea cu privire la prelucrarea datelor personale ale turiștilor care apelează la serviciile noastre este stipulată și în Contractul-cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice propriu

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției. Totodata, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitati ștergerea datelor(*). Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, către societatea noastra S.C. GROUP G4 PROMOTION S.R.L, cu sediul in Pitești, B-dul Republicii, Nr. 40, Bl. 1(IRTA), Sc. A, Ap. 4, Parter, județul Argeș, Tel./Fax 0348439132, e-mail: info@activtours.ro

 

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.


Nota:
(*) orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, aceasta mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.