Coș Produse

  • 0 obiecte
Vezi Coșul Plată

Contract cu turistul

CONTRACT-CADRU DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE
CONTRACT-CADRU DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE
Nr. ................. din data de ...................
Partile contractante:
Societatea SC GROUP G4 PROMOTION SRL, cu sediul social in Pitesti, Bdul Republicii, nr. 40, Bl. 1, Sc. A, Ap. 4, CP110011 si puncte de lucru in: Bucuresti, Piata Natiunile Unite, nr. 3-5, Bl. 1, Sc. 1, Et. 1, Ap. 7 - Sector 4, CP 040012, tel: 021-33.55.455 / mobil non-stop: 0740091802 / 0755013983, Fax: 0348-439.132; si Pitesti, str. Victoriei 9, CP 110016, tel./fax: 021 3355455 / 0248 219930, e-mail: info@activtours.ro / activtours.eventuria@gmail.com, web:www.activtours.ro, www.eventuria.ro,  , CUI RO15308727, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J03/406/2003, titulara a Licentei de turism nr. 2676/2003 (reinnoita pe termen nelimitat in 23.04.2012)pentru agentia de turism touroperatoare ACTIV TOURS&TRAVELS, titulara si a Anexei la Licentei de turism nr. 2676/F/02.03.2011, si Anexa la Licenta de turism nr. 2676/FIL/23.04.2012, Polita de Asigurare emisa de OMNIASIG seria I nr.50957 /30.04.2018 - 29.04.2019 - OMNIASIG (fara fransiza, achitata INTEGRAL cu OP la 24.04.2018), valabila pana la data de 29.04.2018 (data la care va fi reinnoita, cf. legislatiei in vigoare), privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de catre turisti, afisata pe pagina web a agentiei de turism, operator de date cu caracter personal, inscris sub nr. 16760, reprezentata prin conf. univ. dr. Carmen Nicolescu – Manager, titular Brevet turism 10384/2005, denumita in continuare Agentia


si Turistul, dl/d-na ..............................................................., domiciliat/domiciliata în ........................................................................, telefon ..............................,email..........................posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria ........ nr. ..............., eliberat/eliberata de ...................... la data de ................................., CNP....................................................
sau
si Reprezentantul Turistului, dl/d-na ..............................................................., domiciliat/domiciliata în ........................................................................, telefon ..............................,email..........................posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria ........ nr. ..............., eliberat/eliberata de ...................... la data de ................................., CNP....................................................


Au convenit la încheierea prezentului contract.
I. Obiectul contractului
1.1. Il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie. Exista doua tipuri de produse/pachete turistice:
a. Pachetul de servicii este organizat si vandut pe cont propriu de catre SC GROUP G4 PROMOTION SRL – ACTIV TOURS&TRAVELS in calitate de agentie touroperatoare;
b. Pachetul de servicii este vandut de catre SC GROUP G4 PROMOTION SRL – ACTIV TOURS&TRAVELS in calitate de agentie detailista, in contul agentiei touroperatoare: (*este mentionata in Tabel 1./rubrica Touroperator 1.1.b.)


 
  1. Servicii contractate / numar de persoane
DESTINATIE: 
HOTEL/CAMERA:Nr. nopti:
MASA:Pret/pers./sejur:
PERIOADA:PRET TOTAL SERVICII:
*SERVICII INCLUSE:                                           
OBS: (se mentioneaza daca turistul ia mai multe camere, nu doreste asigurare STORNO, MEDICALA etc.) 
* Tour Operator: 1.1. b.SC……………………………….…………..……SRL, cu sediul in……………………………………………………………………, tel. ……………………..e-mail………………………CUI…………….........., J……/……..../……………., titulara licentei de turism…………/…………., Polita de Asigurare emisa de …………………..seria ….…..nr………………….. privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de catre turist.
Statusul rezervarii / comenzii in momentul incheierii contractului (confirmata, neconfirmata sau in curs de confirmare) este: IN CURS DE CONFIRMARE (in cazul in care serviciile achizitionate, pentru care s-a platit avans/integral si s-a incheiat prezentul contract, sunt confirmate asa cum au fost contractate, nu mai este nevoie de alte comunicari suplimentare intre agentie si turist, fie verbale, fie in scris).
De asemenea, in cazul vanzarii serviciilor turistice online sau prin intermediar (alte platforme e-commerce detinute de terti), va fi necesara o RECONFIRMARE FERMA SPECIFICA a serviciilor achizitionate, telefonic si in scris, in decurs de 3-5 zile lucratoare, in vederea intelegerii si acceptarii tuturor conditiilor contractuale de catre turistul, care a achizitionat prin intermediul acestora, un pachet de servicii.
In cazul neconfirmarii serviciilor (cazare, transport etc), agentia va oferi turistului o varianta alternativa sau va returna integral avansul/sumele platit(e), fara niciun fel de retineri/penalizari.
II. Încheierea contractului
2.1. Contractul se încheie dupa caz în oricare din urmatoarele situatii :
a) în momentul semnarii lui de catre turist sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii turistice inclusiv în cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice / e-mail / fax / telefon / comanda website;
b) în momentul în care turistul primeste confirmarea scrisa a rezervarii de la Agentie, în cel mult 2 zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comanda / a solicitarii scrise pe e-mail care va fi echivalentul unui bon de comanda. Pentru procesarea unei rezervari de servicii, agentia poate solicita un avans cuprins intre 20% – 80 % din pretul pachetului sau plata integrala a contravalorii pachetului, în functie de data la care turistul solicita serviciile/de oferta punctuala. Daca inscrierea intervine cu mai putin de 20 zile lucratoare inaintea plecarii, pachetul turistic se va achita integral. In cazul nerespectarii termenelor de plata, Turoperatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea, fara vreo alta notificare si cu retinerea sumelor platite de catre Turist, in contul penalizarilor.
2.1.1. În cazul în care continutul bonului de comanda / e-mail nu difera de continutul confirmarii calatoriei turistice si confirmarea s-a efectuat în termenul de 2 (doua) zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda/trimiterii e-mail-ului de acord, turistul care decide sa renunte la calatoria turistica, datoreaza agentiei penalitati conform cap. VI din prezentul contract.
2.1.2. În cazul în care continutul bonului de comanda difera de continutul confirmarii calatoriei turistice primite în scris de la agentie sau daca aceasta confirmare nu s-a facut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda/e-mail-ului de comanda, turistul poate considera ca voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediata a tuturor sumelor deja platite.
2.1.3. In cazul pachetelor turistice de evenimente, cunoscute sub numele EVENTURIA si care contin cazare + bilet de intrare la eveniment, penalizarile de 100% din sumele achitate intervin din momentul incheierii contractului de servicii cu Turistul si nu se accepta rambursari/modificari, doar diferente de plata/retur intre categoriile de bilet comandate si cele livrate efectiv, deoarece, din cauza complexitatii unor evenimente, pot surveni overbooking-uri sau modificari ale organizatorilor, care ofera intotdeauna variante alternative, pe care Turistul trebuie sa le accepte. In niciun caz turistul nu mai poate renunta la biletele achizitionate si livrate, ci va fi doar despagubit cu diferenta pentru o categorie inferioara fata de cea comandata. In cazul in care categoria de bilet primita/hotelul vor fi de calitate superioara celor comandate initial, aceste upgrade-uri vor fi oferite de catre Agentie cu titlu gratuit Turistului.
c) în momentul eliberarii documentelor de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie, etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agentiei de turism sau exista deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.
2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispozitia turistului sub forma de catalog, pliant, alte înscrisuri, website-ul agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (e-mail, fax, etc.), obligatia de informare a turistului este considerata îndeplinita prin înscrierea acestei informatii în oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate de agentie, nefiind necesara încheierea în forma scrisa a contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv daca prezentul contract prezentat turistului în modalitatile prevazute mai sus, contine informatiile prevazute la art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicata. Informatiile si fotografiile prezentate în cataloagele, ofertele speciale, website-urile, materialele publicitare sunt orientative si au caracter informativ, fara însa a afecta calitatea si cantitatea serviciilor contractate de turist.
2.3. Contractul înceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de calatorie.
 
III. Pretul contractului si modalitati de plata
3.1. Pretul contractului este de _________________ si se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si T.V.A. Daca pretul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comanda (daca exista) sau e-mail de confirmare, alte documente de calatorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispozitie turistului, website-ul agentiei, alte mijloace de comunicare electronica si/sau pe factura fiscala, emisa odata cu confirmarea rezervarii si semnarea contractului.
In situatia contractarii serviciilor turistice in regim early booking/oferte speciale/black friday/last minute, reducerea este inclusa in pachet, iar procentul precizat se aplica numai serviciilor de cazare. In acest caz, orice modificare a contractului, solicitata de turist, determina anularea rezervarii cu penalizari si refacerea acesteia la pretul si conditiile din momentul reinscrierii. De asemenea, nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezervarilor tip early booking/oferte speciale/black friday/last minute, determina modificarea pretului pachetului conform ofertei standard.
In situatia pachetelor turistice de evenimente (promovate sub numele generic EVENTURIA, cunoscute ca produse proprii ale marcii inregistrate ACTIV EVENTURIA by ACTIV TOURS&TRAVELS TM@2015 Definitie: pachetele  turistice de evenimente EVENTURIA sunt acele pachete turistice care contin cazare + bilet de intrare la eveniment si apartin agentiei de turism touroperatoare ACTIV TOURS & TRAVELS) care contin si biletele de intrare la evenimente sportive/culturale/muzicale avansul de achitat este minim 50% si aceste pachete turistice, odata confirmate de agentie si agreate de turist, devin ferme, iar penalizarile sunt de 100%. La aceste pachete recomandam insistent incheierea unei asigurari storno travel la confirmare, pentru acoperirea cheltuielilor in cazul unor evenimente neprevazute asigurate, de natura personala, ale Turistului.
3.2. Modalitati de plata:
3.2.1. La încheierea contractului se percepe un avans intre 20% si 80% (50% la pachetele turistice de evenimente EVENTURIA) din pretul contractului sau, dupa caz, plata integrala a contravalorii pachetului de servicii turistice.
3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finala se va face astfel:
a) pentru serviciile turistice care necesita confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plata comunicate de agentie, în scris, prin bonul de comanda/e-mail sau alte mijloace de comunicare.
b) pentru serviciile turistice care nu necesita confirmare din partea prestatorilor, dupa cum urmeaza:
A. termene de plata oferta STANDARD
· 20% din pretul pachetului turistic la inscriere;
· 60% din pretul pachetului turistic cu minim 45 zile inaintea plecarii;
· 20% din pretul pachetului turistic cu minim 20 zile inaintea plecarii.
B. termene de plata oferta EARLY BOOKING / OFERTE SPECIALE / REDUCERI LAST MINUTE
· 20% din pretul pachetului turistic la inscriere;
· 60% din pretul pachetului turistic la termenul limita al ofertei de Early Booking;
· 20% din pretul pachetului turistic cu minim 20 zile inaintea plecarii.
· intre 50% si 100% pentru OFERTE SPECIALE / REDUCERI LAST MINUTE
C. termene de plata oferta PACHETE TURISTICE EVENTURIA (*pachetele turistice de evenimente)
· 50% din pretul pachetului turistic la inscriere;
· 50% din pretul pachetului turistic cu 30 de zile inainte de data calatoriei.
Conditiile de plata de mai sus (oferta standard, oferta early booking si oferta pachete turistice de evenimente EVENTURIA) se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de achitare (vezi conditiile ofertei speciale/reduceri/early booking/black friday sau ale programului turistic specific).
Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma scadenta si neachitata.
3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se efectueaza într-o singura moneda. Daca factura emisa de Agentie este exprimata in valuta (eur, usd), aceasta se va achita in aceeasi moneda. In cazul in care, la cererea turistului, pentru serviciile externe, factura emisa de catre Agentie va fi exprimata in lei, aceasta se va intocmi la cursul de vanzare negociat al Raiffeisen Bank, specificat pe Factura Fiscala, conform art. 290, alin 2, Cod Fiscal.
3.4. Plata serviciilor turistice interne (cu locul de desfasurare in Romania) se poate efectua si cu vouchere de vacanta. Plata serviciilor turistice se face respectand prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia. In cazul in care turistul renunta la pachetul de servicii turistice achizitionat cu vouchere de vacanta, agentia ii poate oferi acestuia un pachet de servicii turistice la o valoare initiala, mai putin penalitatile aferente, calculate conform prevederilor capitolului VI pct. 6.1. din prezentul contract, sau ii poate oferi turistului un pachet de servicii turistice la o valoare mai mare fata de pachetul achizitionat initial din care au fost scazute penalitatile aferente prevazute la cap. VI, cu plata diferentei de pret.
3.5. Conform OUG nr. 8/2009, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii turistice de catre turist, agentia de turism nu poate restitui turistului contravaloarea voucherelor de vacanta in bani. Voucherele de vacanta pot fi restituite turistului de catre agentia de turism, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii turistice, doar daca acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta.
3.6. Pachetul de servicii turistice care poate fi achizitionat pe baza voucherelor de vacanta va cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfasurare pe teritoriul Romaniei.
3.7. Pentru pachetele turistice de evenimente marca EVENTURIA (sportive, concerte, festivaluri, incentive), preturile pentru fiecare categorie de bilete sunt diferite de preturile inscrise pe biletele furnizate, diferenta reprezentand valoarea la care aceste bilete pot fi procurate de la diferiti furnizori, incluzand atat adaosul comercial al acestora, comisionul agentiei și TVA. Pretul pentru diferitele categorii ii va fi comunicat turistului, de fiecare data in scris, si va corespunde punctual unei anumite oferte, cu caracter limitat si cu termene clare de plata pentru turist, pentru a putea fi respectata de catre agentie, in limita disponibilitatii furnizorului.
 
IV. Drepturile si obligatiile Agentiei
4.1. Agentia se obliga sa furnizeze turistului un bon de comandanumai în situatia solicitarii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a agentiei de turism si care necesita confirmarea rezervarii din partea altor touroperatori/prestatori de servicii. În cazul solicitarii unor pachete de servicii turistice care se regasesc în oferta proprie a agentiei de turism, sau în cazul în care exista deja confirmare asupra rezervarii din partea altor prestatori, agentia poate furniza turistului un bon de comanda, doar daca considera necesar. In general, comunicarea intre parti se va face in scris, pe e-mail, si ea se va constitui in bon de comanda/parte la contract. Nu se vor opera modificari in structura unui pachet turistic fara comunicarea in scris.
4.2. În cazul modificarii uneia dintre prevederile esentiale ale contractului cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de calatorie, modificarea categoriei unitatii de cazare, Agentia are obligatia de a informa turistul cu cel putin 15 zile calendaristice înainte de data începerii calatoriei. În cazurile prevazute la pct. 4.7. literele a), b) din prezentul contract, informarea se va face în timp util.
4.3. În cazul achizitionarii unui pachet de servicii turistice avand în componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, Transportatorul Aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea înscrisa în programul turistic. Pentru aceste întarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste turistii conform Regulamentului nr. 261/2004 implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra în competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul între pasager si transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului. In niciun caz Agentia nu poate fi facuta raspunzatoare pentru modificarile de orar/ruta/traseu ale transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul dintre Turist si Transportator, iar reclamatiile Turistului se vor adresa doar in nume personal si doar Transportatorului.
4.4. În situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova, etc.), doar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz în care turistul nu va fi despagubit în nici un mod avand în vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat.
4.5. In cazul intermedierii de catre Agentie a serviciilor de transport aerian, feroviar, naval sau rutier, acestea intra sub incidenta reglementarilor impuse de transportator. Agentia nu este raspunzatoare si nu poate fi trasa la raspundere de eventualele anulari sau modificari in structura de organizare a transportului. De asemenea nu poate fi trasa la raspundere nici daca aceste modificari influenteaza intr-un fel sau altul pachetul turistic achizitionat de catre client sau daca aceste modificari pot duce la aparitia de taxe suplimentare pentru realizarea pachetului turistic contractat.
4.6. Agentia poate modifica pretul contractului în sensul majorarii sau micsorarii - dupa caz, aratand totodata modul de calcul al majorarilor sau micsorarilor de pret ale contractului si numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, a redeventelor si a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi si aeroporturi, a taxelor de turist, ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preturile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii.
4.7. În cazul în care, dupa începerea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute în contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:
a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare în vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate. In cazul oferirii unor servicii turistice de calitate superioara celor achizitionate initial, cu titlu gratuit, Turistul informat este dator sa le accepte, fara alte pretentii;
b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate în timpul calatoriei turistice.
4.8. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) cand neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;
b) cand neîndeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora cf. legii sau unor împrejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv, dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, modificari de orar sau de itinerar, întarzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor împrejurari care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice si nu este obligata sa ramburseze contravaloarea serviciilor achizitionate.
c) cand neîndeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.
In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia va oferi varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul; in cazul in care situatia de suprarezervare (overbooking) este anuntata turistului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 3 > 1 zile inainte de data plecarii, turistul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea dreptul de a solicita despagubiri suplimentare.
4.9. Agentia are obligatia sa furnizeze în scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu 7 - 2 zile înainte de data plecarii, urmatoarele informatii:
a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax, adrese e-mail ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un numar de apel de urgenta care sa îi permita contactarea organizatorului si/sau a detailistului;
c) pentru calatoriile minorilor neînsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului.
4.10. Agentia parte în contract este obligata sa acorde prompt asistenta turistului aflat în dificultate, în cazul situatiilor de forta majora sau a unui eveniment pe care nici agentia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita. Pentru aceasta, agentia pune la dispozitia turistului nr. de telefon NON-STOP: 0740091802 sau 0755013983 (cu prefix 004 pentru apeluri din afara Romaniei).
4.11. Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale, care poarta intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor optionale nu se incaseaza in numele si pentru Agentia ACTIV TOURS&TRAVELS. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decat cele cumparate de la receptia hotelurilor, avand in vedere ca turistii vor avea la dispozitie mijloace de transport de la hotel la obiective si retur, ghid etc. Pretul excursiilor se calculeaza in general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. In cazul neintrunirii acestui numar minim, fie tarifele pot fi majorate proportional, fie excursia poate fi anulata, iar turistii putand opta pentru achizitionarea excursiei de la receptia hotelului in functie de disponibilitati.
4.12. In cazul pachetelor de tip EVENIMENTE / EVENTURIA (sportive, concerte, festivaluri, incentive) / zboruri CHARTER pot interveni anulari, decomandari sau reprogramari, care nu tin de competenta Touroperatorului si nu sunt produse in niciun caz din vina lui. Acestea pot fi, dar nu se limiteaza doar la situatiile enumerate: imbolnaviri ale artistilor, accidente ale jucatorilor/reprogramare a meciurilor, calamitati naturale, anulare a zborurilor datorate unor conditii climatice care ar pune in pericol integritatea si sanatatea pasagerilor, greve sau conflicte de munca, tulburari sociale, razboaie etc., orice eveniment care nu tine de vointa sau bunacredinta Touroperatorului. Aceste evenimente nu pot fi imputate in niciun caz Touroperatorului, ele fiind cazuri de forta majora, independente de puterea de actiune a Touroperatorului sau de vointa Turistului. In aceste cazuri, Turistul a luat la cunostinta de conditiile enumerate in alin. 5.19 si alin. 5.20 si va primi contravaloarea serviciilor neefectuate/efectuate partial, doar in conditiile Prestatorului final de servicii. 
4.13. Agentia nu poarta nicio raspundere cu privire la clasificari ale produsele/serviciile promovate prin intermediul unei oferte, pentru care Prestatorul final in mod exclusiv este raspunzator in fata Turistului, in calitatea sa de cumparator. In acest sens, dar nu limitativ, Agentia nu este responsabila pentru calitatea, proprietatile, caracteristicile partiale ale produselor / serviciilor turistice, pentru prestarea defectuoasa sau impedimente juridice ce fac imposibila prestarea lor, precum si pentru modul sau timpul de livrare a acestora catre Turist. Agentia va comunica Turistului intotdeauna standardele de clasificare a unitatilor de cazare cf. datelor primite de la furnizorii sai si orice reclamatie /nemultumire Turistul este dator sa o faca la Prestatorul de servicii, in nume personal, sa ia nr. de inregistrare si sa-si pastreze o copie.
4.14. TERMENI SI CONDITII speciale pentru produsul turistic EVENTURIA, pe care turistul le ia la cunostinta si cu care este pe deplin de acord, odata cu semnarea prezentului contract (Definitie: pachetele  turistice de evenimente EVENTURIA sunt acele pachete turistice care contin cazare + bilet de intrare la eveniment si apartin agentiei de turism touroperatoare ACTIV TOURS & TRAVELS): 
a. Pachetele turistice de evenimente sunt niste pachete turistice pretentioase, deoarece contin biletele de intrare la eveniment care sunt nerambursabile/nemodificabile (ca si un bilet de avion), avand penalizari de 100%! La unele evenimente, biletele pot fi transmisibile, de aceea, va fi posibila si cesionarea pachetului turistic, doar in conditiile contractuale cf. cap. V, alin. 5.1.
b. Pretul acestor pachete poate fi diferit de optiunile existente in piata/segmente separate (cazare separat/hotel diferit) si bilet separat, existente pe diferite website-uri de profil! Pretul acestor pachete contine toate taxele si comisioanele companiilor intermediare, TVA si/sau alte costuri (de livrare etc.). Pretul si disponibilitatea acestor pachete pot fi diferite de la un moment la altul, data fiind complexitatea evenimentelor sportive sau artistice, iar rezervarea lor, chiar si dupa plata avansului, necesita, dupa rezervarea online, confirmarea offline a unui agent specializat!
c. In niciun caz turistul nu va fi obligat sa cumpere ceva ce nu s-a confirmat, chiar daca s-a facut plata integral. Astfel, lui i se pot restitui integral sumele achitate, in cazul in care nu este de acord cu noua disponibilitate si pret.
d. Orice rezervare va fi reconfirmata cu turistul, doar daca e cazul, iar odata devenita ferma (numai dupa ce s-a incheiat si semnat contractul de servicii si a fost incasat avansul), rezervarea antreneaza penalizari de 100% din valoarea pachetului turistic, chiar daca s-a achitat doar avans de 50% la inscriere.
e. Recomandam Turistului, fara a-i putea impune, incheierea *Asigurarii Turist Plus Premium la GENERALI SA (https://www.generali.ro/calatorii/produse/), pentru evitarea riscului unor pierderi materiale cauzate de aparitia unor probleme de natura personala. Asigurarea are conditiile proprii si Turistul este dator sa se informeze personal.
f. Avantaj pachet turistic EVENTURIA: turistul va primi intotdeauna confirmarea serviciilor dupa plata avansului si incheierea contractului de servicii turistice. Datorita complexitatii unor evenimente, ceea ce este disponibil in momentul interogarii si ofertarii poate disparea pana in momentul achizitionarii. Fara incheierea contractului de servicii turistice, emiterea facturii fiscale si plata/incasarea unui avans minim de 50% din valoarea pachetului, nu pot fi garantate serviciile ofertate initial de catre agentie, deoarece platile in avans si penalizarile sunt de pana la 100% din valoarea lui, odata confirmat de catre furnizori.
g. Turistul este informat ca trebuie sa fie ferm decis cand achizitioneaza aceste pachete turistice EVENTURIA, cu conditii restrictive diferite de restul pachetelor turistice, pentru a se putea bucura de toate avantajele unor pachete sigure si preplatite. Agentia va face diligente in alegerea celei mai potrivite variante pentru Turist, insa cererea este foarte mare si optiunile extrem de limitate, de aceea o decizie rapida, in timp util, este binevenita.
h. Disponibilitatea si preturile comunicate de catre agentie pentru aceste pachete EVENTURIA sunt valabile la momentul comunicarii. In cazul in care turistul a amanat mai mult timp pentru a lua o decizie, este indicat sa ceara o noua oferta.
i. Dupa confirmarea ferma a pachetului de servicii de tip EVENIMENT, in cazul in care plata nu este facuta in timpul stabilit, intra in vigoare penalizari de pana la 0.3%/zi pentru intarzierea platii.
j. In cazul in care intervine un eveniment extern de forta majora (imbolnavirea artistilor, anularea evenimentului, conditii meteo nefavorabile) si evenimentul se anuleaza, Turistul are dreptul să fie despăgubit cu contravaloarea serviciilor neconsumate, respectiv biletul de intrare la eveniment/pretul inscris pe acesta! Restul pachetului turistic ramane perfect valabil, iar decizia de anulare intra sub incidenta Cap. VI. Renuntari, penalizari, despagubiri, alin. 6.1. > 6.9. cf. contract.
k. Tipul biletelor: Biletele de intrare la eveniment pot fi cartonate sau electronice. Tipul acestora depinde de fiecare organizator de eveniment, nu exista reguli general-valabile si nici asemanari sau coincidente. Biletele electronice se vor livra pe e-mail. Pentru bilete cartonate/printate si livrate in Romania se va percepe o taxa de curierat extra de aprox. 50 euro / livrare (pretul poate varia in functie de destinatie si de cele mai multe ori este inclus in pretul comunicat/ofertat initial al pachetului de servicii turistice). Pentru a evita costurile suplimentare, recomandam alegerea optiunii de ridicare a biletelor de la box - office-ul evenimentului, insa doar la acele evenimente unde este posibil si acest lucru va fi comunicat punctual turistului.
In cazul meciurilor, unde turistii primesc niste carduri/abonamente la receptia hotelului/pick-up point, acestia trebuie sa returneze cardul primit exact la punctul de unde a fost ridicat (receptie hotel/pick-up point), altfel vor fi penalizati cu sume intre 250 euro si 600 euro/card nepredat.
l. Livrarea biletelor: Biletele de intrare la evenimente se pot livra oricand, chiar si in ziua evenimentului, la receptia hotelului sau la pick-up point. In functie de complexitatea evenimentelor, organizatorul de evenimente poate decide, din punct de vedere al securitatii si/sau al unor politici proprii de comercializare, sa restrictioneze livrarea biletelor in Romania sau modul de intrare in posesia biletelor de acces la eveniment! Turistul va fi informat punctual de catre agent, in momentul cand acesta are date concrete de la furnizorii nostri de servicii! Biletele odata comandate si confirmate de catre EVENTURIA sunt garantate 100% de catre noi, de aceea turistii trebuie sa astepte pentru a fi anuntati cand si cum vor intra in posesia biletelor (fizic / prin posta / curier, pe e-mail / e-ticket, de la box office-ul evenimentului / cu imputernicire de la noi / la receptia hotelurilor sau din anumite puncte de colectare/livrare).
m. Data livrarii documentelor de calatorie: achitarea ultimei transe de plata din contract nu are nicio legatura cu data sau posibilitatea livrarii biletelor catre Turist! In functie de politicile proprii ale organizatorului de eveniment, agentul de turism ii va informa punctual pe turisti cu privire la DATA si MODALITATEA DE INTRARE in posesie a documentelor finale de calatorie si acces la eveniment, cel mai tarziu in data/ziua desfasurarii evenimentului!
n. Biletele de intrare la eveniment, odata comandate si procurate de catre furnizorii nostri, nu mai pot fi returnate, rambursate, anulate! Cele care sunt si nominale, nu permit nici modificari de nume, fiecare eveniment avand conditii proprii de comercializare. In toate cazurile, penalizarile sunt de 100% din valoarea biletelor achizitionate. In cazul in care insa, categoria de bilet comandata initial nu corespunde categoriei primite, din diferite motive cf. complexitatea unor evenimente, ratiuni de securitate, epuizare de stoc, schimbari de repartizare a sectoarelor in sali etc., dar fara a se limita la acestea, Turistului i se va rambursa diferenta de categorie de pret, doar daca aceasta este inferioara si va primi un upgrade de categorie automat gratuit, in cazul in care aceasta este superioara. In niciun caz nu va putea refuza biletele comandate, platite si primite/livrate, penalizarea fiind de 100% din valoarea pachetului.


V. Drepturile si obligatiile turistului
5.1. În cazul în care turistul nu mai poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul (daca este posibil), unei terte persoane care îndeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta în scris Agentia cu cel putin zile înaintea datei de plecare. Între turistul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), terta persoana (cesionarul) si agentia de turism (debitor cedat) urmeaza a se încheia uncontract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate si cesionate.
Pentru calatoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. De asemenea, pentru calatoriile care necesita indeplinirea unor conditii speciale, ex: obtinerea vizelor turistice, se va tine seama de acestea pentru cesiunea contractului. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine dupa caz fie cedentului, fie cesionarului, si niciodata Agentiei de turism (debitorului cedat). In acest caz Agenţia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul, sunt responsabili în mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari. Costurile suplimentare pot depasi pretul calatoriei/serviciilor turistice initiale.
5.1.1. Serviciile turistice achitate total sau partial cu vouchere de vacanta nu pot fi cesionate in conformitate cu prevederile art. 7 alin.1 din OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta.
5.2. În cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament cu locul de desfasurare în Romania, turistul are obligatia sa respecte urmatorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face de regula la ora 18:00 a zilei de intrare si se termina de regula la ora 11:00 a zilei de iesire înscrise pe documentele de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie, etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusiva a turistului. In functie de destinatie, orele de intrare, respectiv iesire, se pot modifica si sunt decise de unitatea hoteliera/prestator, nu intra in atributiile agentiei si nu poate fi trasa la raspundere agentia.
5.3. În cazul în care preturile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia/denunta unilateral contractul, avand însa dreptul la rambursarea imediata de catre Agentie a sumelor platite, inclusiv comisionul.
5.4. Turistul este obligat sa comunice Agentiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înstiintarii prevazute la cap. IV pct. 4.2 privind modificarea prevederilor esentiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea calatoriei, în cazul aplicarii clauzelor prevazute în cap. IV pct. 4.7. hotararea sa de a opta pentru:
a) rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului fara plata penalitatilor sau
b) acceptarea noilor conditii ale contractului.
5.5. În cazul în care turistul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari în conditiile cap. IV pct. 4.2. se considera ca toate modificarile au fost acceptate si turistul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.
5.6. În cazul în care turistul reziliaza/denunta unilateral contractul în temeiul pct. 5.4. sau Agentia anuleaza calatoria turistica înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;
b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret, în sensul rambursarii diferentei de pret dintre cele doua pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;
c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului, cu respectarea termenelor de plata si penalizari, in cazul in care anularea serviciilor se datoreaza doar din vina turistului.
5.7. În toate cazurile mentionate la pct. 5.6., turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire, cuantumul careia poate fi stabilit prin acordul comun al partilor sau în baza unei hotarari a instantei de judecata, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor în care:
a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat în contract, iar Agentia a informat în scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;
b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate în ciuda oricaror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervarile/epuizarea biletelor de eveniment/imbolnavirea artistilor, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unitatii de cazare/organizatorului de eveniment) sau unor cauze dintre cele prevazute la cap. IV pct. 4.7).
c) anularea s-a facut din vina turistului, caz in care datoreaza Agentiei pana la 100% din valoarea pachetului turistic.
5.8. Turistul are dreptul sa rezilieze/denunte unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denuntarea unilaterala îi este imputabila este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor Cap. VI din prezentul contract, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii turistice contractat.
5.9. În cazul în care turistul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii îi apartine. Agentia va rezolva cerintele turistului în limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre turist.
Daca turistul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului, cu aplicarea penalitatilor prevazute la Cap. VI din prezentul contract la momentul respectiv si încheierea unui nou contract.
5.10. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.
5.11. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de agentie (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament, etc.), în vederea acordarii serviciilor turistice si doar cele inscrise pe voucher. În cazul în care turistul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.
5.12. Turistul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din contractul cu agentia de turism, sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar agentia de turism nu are nici o responsabilitate asupra prestatiilor în cauza.
5.13. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara îndeplinirea de catre turist a unor formalitati suplimentare (de ex. situatiile precum: numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, necesitatea efectuarii unor vaccinuri, obtinerii de vize, restrictii de calatorie in anumite spatii, în cazul calatoriei cu minori, împuternicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoteste, cazier judiciar, sau orice alte documente suplimentare, orice tine de legalitate si probleme personale, enumerarea fiind exemplificativa si nu limitativa), Turistul are obligatia de a îndeplini toate cerintele legale si de a se informa pe cont propriu. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului Politiei de Frontiera sau Ministerului Afacerilor Externe: www.mae.ro . În cazul în care turistul nu îsi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare în vederea efectuarii calatoriei pentru care a solicitat serviciile turistice, formalitati care nu sunt în sarcina Agentiei, Agentia este exonerata de orice raspundere în cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei, iar Turistul trebuie sa suporte toate cheltuielile/penalizarile pachetului de servicii turistice, provocate prin neglijenta proprie.

5.13.1. In cazul calatoriilor in destinatii exotice, Turistul se obliga sa cunoasca foarte bine conditiile de calatorie in destinatia solicitata, sa se asigure ca indeplineste legal formalitatile vamale/de trecere a frontierei, ca este necesar sa faca niste vaccinuri pentru unele dintre aceste destinatii exotice, ca trebuie sa-si obtina viza turistica si de calatorie in nume personal, sa cunoasca conditiile de calatorie a minorilor, altor restrictii de viza sau propriul istoric al calatoriilor anterioare care ar putea afecta trecerea frontierei etc. Turistul trebuie sa stie ca Agentia nu poate intermedia si nu are obligatia de a obtine vize turistice in numele Turistilor.


5.14. Agentia de turism recomanda turistilor contactarea acesteia cu 24 ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc îmbarcare etc.) - tel. non-stop: 0740 091802 / 0755 013983.
5.15. În cazul în care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
5.16. Turistul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de turist ca urmare a nerespectarii acestui alineat.
5.17. Turistul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii, atat la dus, cat si la întors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre turist a prevederilor privind locurile de întalnire si orarele, vor fi suportate de catre acesta.
5.18. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai întoarca în Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
5.19. Turistul a luat la cunostinta ca, in cazul anularii Concertului/Evenimentului din motive independente care tin de organizarea calatoriei (imbolnavirea artistilor, suspendarea zborurilor din cauze ce tin de siguranta pasagerilor, calamitati naturale, orice alte motive care nu intra in atributiunile agentiei de turism, care furnizeaza doar serviciile respective constand in cazare + bilet de intrare la eveniment, ACTIV TOURS&TRAVELS fiind un INTERMEDIAR intre furnizorul de EVENIMENT propriu-zis si consumatorul de servicii/turistul final si NU ORGANIZATORUL EVENIMENTULUI PROPRIU-ZIS), TURISTULUI i se vor restitui banii pe serviciile neconsumate - respectiv BILETUL DE INTRARE la EVENIMENT. In niciun caz TURISTUL nu poate sa-si anuleze pachetul de servicii si sa pretinda alte despagubiri, in aceasta situatie aplicandu-se conditiile de contractare, plata si penalizare ale unui pachet de servicii turistice, conform prezentului Contract-cadru de comercializare a pachetului de servicii turistice, incheiat cu Turistul!
5.20. In cazul anularii EVENIMENTULUI cf. alin. 5.19, TURISTUL este de acord, de principiu, sa-si consume serviciile contractate ca pachet turistic de Citybreak, acesta supunandu-se conditiilor generale de contractare si penalizare ale unui pachet turistic! In cazul in care, totusi, doreste sa-si anuleze tot pachetul, va suporta penalizarile cf. contract.
 
VI. Renuntari, penalizari, despagubiri
6.1. În cazul în care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:
6.1.1. În cazul serviciilor turistice externe/interne:
A. Conditii de anulare/penalizari oferta STANDARD (definitie: oferta standard este oferta cu pret de catalog, care nu contine niciun fel de reducere):
a) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 59 zile - 30 zile calendaristice înainte de data plecarii;
b) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu 29 zile calendaristice înainte de data plecarii
sau pentru neprezentarea la program.
B. Conditii de anulare / penalizari oferta EARLY BOOKING / LAST MINUTE / BLACK FRIDAY / REDUCERI / OFERTE SPECIALE, orice oferta care nu este *standard etc.
a) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul cuprins intre ziua confirmarii rezervarii si data limita a termenului de Early Booking contractat;
b) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face dupa termenul de Early Booking;
c) 100 % din pretul pachetului de servicii, in cazul in care turistul a achizitionat pachetul de servicii turistice din cadrul programelor speciale de tip Early Booking, Black Friday, Last minute, sau alte programe similare care contin reduceri, indiferent de data la care turistul solicita renuntarea.
C. Conditii de anulare/penalizari oferta PACHETE ACTIV EVENTURIA (*pachetele turistice de evenimente sportive, concerte, festivaluri, incentive EVENTURIA)
a) 50% din pretul pachetului de servicii Activ Eventuria (exclusiv transportul), daca renuntarea se face cu 90 de zile calendaristice înainte de data plecarii;
b) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu 89 de zile calendaristice înainte de data plecarii sau pentru neprezentarea la program.
c) 100% din pretul pachetului de servicii EVENTURIA, in cazul in care turistul a achizitionat acest pachet prin oferte speciale de tip Early Booking, Black Friday, Last minute, sau alte programe similare indiferent de data la care turistul solicita renuntarea.
6.1.2 Conditiile de anulare/penalizare indicate la art. 6.1.1 sunt standard si se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de anulare/penalizare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic – exemple: programe de Revelion, turism individual, turism intern, croaziere, destinatii exotice, sistemele germane de rezervari Dertour si TUI, pachetele turistice de evenimente, biletele de avion normale/de linie/low-cost incluse in pachetele turistice care sunt nerambursabile/nemodificabile, biletele de intrare la eveniment care sunt nerambursabile/nemodificabile, pachetele turistice care apartin altor touroperatori si vandute de catre agentie in calitatea sa de agentie detailista etc). Pe langa penalitatile indicate mai sus, turistul va mai suporta si eventualele taxe (ex: taxa pentru obtinerea vizelor), daca acestea nu sunt incluse in valoarea contractului.
6.1.2.1. In cazul in care plata pentru serviciile turistice interne a fost facuta partial sau integral cu vouchere de vacanta, penalizarea se va deduce in primul rand din valoarea voucherelor de vacanta. Daca penalizarea este mai mare decat valoarea voucherelor, diferenta care depaseste valoarea voucherelor de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. In cazul in care valoarea voucherelor de vacanta este mai mare decat valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici in vouchere si nici in numerar in cazul in care turistul nu doreste un alt serviciu turistic. Daca turistul isi manifesta dorinta de a achizitiona un alt serviciu turistic, pentru o perioada ulterioara, atunci diferenta dintre valoarea voucherelor si valoarea penalizarii se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul in care turistul poate solicita noul pachet de servicii turistice este de maxim 1 luna de la data rezilierii/denuntarii unilaterale a contractului / renuntarea la serviciile turistice initiale. In cazul in care turistul nu isi exprima optiunea in aceasta perioada, Agentia de turism nu ii mai poate oferi acestuia nici un pachet de servicii turistice ulterior.
6.2. În cazul în care, turistul, care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agentia si a achitat un avans, nu se prezinta în termenul specificat în bonul de comanda sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate în beneficiul turistului cu retinerea penalizarilor prevazute la p. 6.1. din prezentul contract, fara niciun altfel de somatie/atentionare.
6.3. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai în baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.
6.4. În cazul în care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele datorate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
6.5. Penalizarile echivalente/100% cu cele indicate la punctul 6.1.1., respectiv 6.1.2. se aplica si în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca în calatorie, pentru ca documentele personale necesare în vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale, sau este în imposibilitatea de a parasi teritoriului tarii, din alte motive, ce tin de persoana acestuia.
6.6. Turistul trebuie sa depuna în scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice la Agentia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renuntare nu este luata în considerare.
6.7. Agentia va acorda despagubiri doar în functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.
6.8. Agentia nu raspunde în situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile nici unei parti se considera situatii de forta majora asa cum sunt definite de lege si exonereaza de raspundere Agentia.
6.9. Toate sumele mentionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 si 6.5 din prezentul contract, se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.
 
VII. Reclamatii
7.1. În cazul în care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a întocmi, in nume personal, o sesizare în scris Prestatorului de servicii, la fata locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat reprezentantului Agentiei, cat si Prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai turoperatorului, companiei aeriene, organizatorului de excursii locale, companiei de transferuri etc.). Turistul este totodata dator sa informeze Agentia pe loc cu privire la nemultumirile sale, pentru a da posibilitatea acesteia sa intervina si sa vada daca il poate ajuta cu medierea intre Turist si Prestatorul final.
Datele de contact ale Agentiei:
Telefon: 004 021 33 55 455 / NON-STOP: 004 0740 091 802 – 004 0755 013 983
Fax: 004 0348 439 132
e-mail: info@activtours.ro / activtours.eventuria@gmail.com
7.2. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. În cazul în care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la Prestator o reclamatie scrisa, va lua numar de inregistrare si va pastra o copie. Apoi, el va depune, la sediul Agentiei, o reclamatie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea calatoriei, Agentia urmand ca, în termen de 30 zile calendaristice, sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin, dupa caz. Orice reclamatie a turistului va fi re-confirmata, in scris, cu prestatorul de servicii/unitatea de cazare si/sau transportatorul si va avea ca obiect doar serviciile neprestate. Nu vor fi luate in consideratie reclamatii care au ca obiect diferite nemultumiri/neajunsuri, care nu au fost comunicate in scris nici prestatorului de servicii (hotelul/transportatorul), nici agentiei, pe perioada efectuarii sejurului, pentru a se fi incercat remedierea acestora in timp util si in favoarea turistului.
7.3. Orice reclamatie a Turistului trebuie facuta pe loc, doar in scris si doar in nume personal, mai intai la Prestatorii de servicii/furnizori locali, dupa care si la Agentie, cf. art. 7.2. Reclamatiile verbale/telefonice nu pot fi luate in considerare, insa pot ajuta la clarificarea/rezolvarea eventualelor nemultumiri sau neintelegeri intre Turist si Prestatorul final, prin interventia/medierea Agentiei in timp util.
 
VIII. Asigurari
8.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei, astfel:
a. In cazul in care pachetul de servicii este organizat si vandut pe cont propriu de catre SC GROUP G4 PROMOTION S.R.L. - ACTIV TOURS&TRAVELS in calitate de agentie touroperatoare, la Societatea de Asigurare OMNIASIG, cu sediul în Bucuresti, str. Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, tel. 0214057420, fax 0213114490, Sucursala ARGES, /J40/10454/2001, R.A. 047/10.04.2003, Polita de asigurare seria I nr. 50957/24.04.2018, fara fransiza, valabila pana la data de 29.04.2019, care este afisata pe pagina web a agentiei de turism http://www.activtours.ro/pagini/stiri/1
b. In cazul in care pachetul de servicii este vandut de SC GROUP G4 PROMOTION S.R.L. - ACTIV TOURS & TRAVELS, in calitate de agentie detailista, in contul altei agentii touroperatoare, turistul este asigurat la Societatea de Asigurare proprie turoperatorului organizator al programului turistic, care este mentionata, in contractul de fata, in Tabel 1./rubrica Touroperator 1.1.b.
 8.2. Conditiile în care turistul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:
8.2.1. In cazul in care Agentia nu efectueaza repatrierea turistului, acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. In aceasta situatie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa dupa intoarcerea turistului in Romania, in conditiile politei de asigurare incheiate intre Agentie si societatea de asigurare.
8.2.2. In cazul in care turistul solicita Agentiei contravaloarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre Agentie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agentiei rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
8.2.3. Turistul are obligatia de a notifica societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata Agentiei privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute la cap. VIII pct. 8.2.2.
8.2.4. In cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre Agentie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
8.2.5. In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligatia de a transmite societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative.
8.2.6. Documentele justificative constau in principal in:
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
b) confirmarile de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 si 8.2.5 din prezentul capitol;
c) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul sa solicite turistului si alte documente justificative.
8.2.7. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de turist in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum si sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
8.2.8. Despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.
8.2.9. In cazul in care dupa plata despagubirii, Agentia plateste debitul catre turist, acesta are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la Agentie a sumelor reprezentand debitul.
8.2.10. Facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno sau altor tipuri de asigurari de calatorie. Agentia recomanda incheierea unei asigurari storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare. Turistul se poate informa in agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putand fi incheiata in agentia de turism de unde acesta a achizitionat pachetul de servicii turistice.
8.3. Agentia nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare contractate prin intermediul Agentiei, deoarece aceasta este doar intermediar intre turist si asigurator.
 
IX. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:
a) voucherul, biletul de odihna/tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, dupa caz;
b) programul turistic, în cazul actiunilor turistice;
c) oferte ale Agentiei puse la dispozitia turistului, în format tiparit sau pe suport electronic.
 
X. Dispozitii finale
10.1. Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
10.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicata.
10.3. Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul.
10.4. Turistul declara ca Agentia de turism l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 107/1999. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice inclusiv în cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice, turistul îsi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta Agentiei de turism.
10.5 Conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, SC GROUP G4 PROMOTION S.R.L. este operator de date cu caracter personal inscris sub nr. 1641 si prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de dvs. prin acest document, avand ca scop colectarea datelor pentru emiterea biletelor de avion, furnizarea de servicii turistice si a serviciilor de cazare. Prin furnizarea datelor dumneavoastra personale, înţelegeţi şi sunteţi de acord cu transferarea acestora catre companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii nostri contractuali din tara si/sau strainatate. Administram datele dumneavoastra personale pe durata necesara pentru furnizarea serviciilor de mai sus sau pentru o durata de 5 ani de la data incheierii contractului. Daca, pe viitor, compania va fi achiziţionata de o terţa parte, este posibil ca datele sa fie transmise pentru continuarea fara probleme a activitaţii de afaceri. Furnizam datele dumneavoastra autoritaţilor competente şi forurilor de judecata la cerere şi în cazul in care acest lucru este solicitat de legislatia relevanta
10.6. Litigiile aparute între parti se rezolva pe cale amiabila, în caz contrar partile înteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente de la sediul turoperatorului.
10.7. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
*In anexa/e-mail/website/catalog/pliant am primit/luat la cunostinta un exemplar al programului turistic care reprezinta obiectul prezentului contract.
**Am luat la cunostinta de conditiile speciale de rezervare si penalizari ale pachetelor speciale de tip EVENIMENTE-CONCERTE, EARLY BOOKING / CHARTER si DERTOUR / Touroperatori Germani cf. http://www.activtours.ro/pagini/stiri/1
***Am luat la cunostinta de recomandarea Agentiei pentru incheierea Asigurarii TRAVEL STORNO / TURIST PREMIUM PLUS.
Agenția de turism,  Turist / Reprezentant
Nume și prenume ................................  Nume și prenume ................................
Ștampila Semnătura:.......................................... Semnătura:...........................................................


 
Continua