Formular preinformare pachete

Formular cu informaţii standard pentru contractele privind pachete de servicii de călătorie

 

              Combina┼úia de servicii de c─âl─âtorie pus─â la dispozi┼úia dumneavoastr─â este un pachet în în┼úelesul ordonan┼úei Guvernului nr. 2/2018. Prin urmare, ve┼úi beneficia de toate drepturile UE care se aplic─â pachetelor.

              Societatea (societ─â┼úile) – $DenumireSocietate_turOperator

si Group G4 Promotion SRL, CUI Ro15308727, J03/406/2003, cu sediul in Str. Smeurei, nr. 7, Pitesti, Arges, pentru agentia Activ Eventuria by Activ Tours&Travels, in calitate de Intermediar/Mandatar  va (vor) fi pe deplin responsabil─â (responsabile) pentru executarea corespunz─âtoare a pachetului în ansamblu.

              În plus, conform legisla┼úiei, societatea (societ─â┼úile) mentionate de┼úine (de┼úin) protec┼úie pentru a v─â rambursa pl─â┼úile ┼či, în cazul în care transportul este inclus în pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastr─â în cazul în care devine (devin) insolvent─â (insolvente).

              Drepturi principale în temeiul Ordonan┼úei Guvernului nr. 2/2018.

              - C─âl─âtorii primesc toate informa┼úiile esen┼úiale privind pachetul anterior încheierii contractului privind pachetul de servicii de c─âl─âtorie.

              - Exist─â întotdeauna cel pu┼úin un comerciant care r─âspunde pentru executarea corespunz─âtoare a tuturor serviciilor de c─âl─âtorie incluse în contract.

              - C─âl─âtorilor li se pune la dispozi┼úie un num─âr de telefon de urgen┼ú─â non-stop sau detaliile unui punct de contact unde pot lua leg─âtura cu agen┼úia de turism organizatoare sau cu agentul de turism afisat pe website-ul agentiei si in documente: 0740 091 802 – 0755 013 983 pentru agentia Intermediara/Mandatar si un nr. de telefon pentru Organizator, inclus in documentele de calatorie.

              - C─âl─âtorii pot transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei în┼čtiin┼ú─âri efectuate în mod rezonabil ┼či eventual a pl─â┼úii unor costuri suplimentare.

              - Pre┼úul pachetului poate fi m─ârit numai dac─â cresc costurile specifice (de exemplu, pre┼úurile carburan┼úilor) ┼či dac─â acest lucru este prev─âzut în mod expres în contract, ┼či în orice caz nu mai târziu de 20 de zile înainte de începerea execut─ârii pachetului. În cazul în care cre┼čterea pre┼úului este mai mare de 8% din pre┼úul pachetului, c─âl─âtorul poate înceta contractul. În cazul în care agen┼úia de turism organizatoare î┼či rezerv─â dreptul de a cre┼čte pre┼úul, c─âl─âtorul are dreptul la o reducere de pre┼ú dac─â apare o sc─âdere a costurilor relevante.

              - C─âl─âtorii pot înceta contractul f─âr─â plata unei penalit─â┼úi de încetare ┼či pot ob┼úine rambursarea complet─â a oric─âror pl─â┼úi în cazul în care oricare dintre elementele esen┼úiale ale pachetului, altul decât pre┼úul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea execut─ârii pachetului, comerciantul r─âspunz─âtor de pachet anuleaz─â pachetul, c─âl─âtorii au dreptul la rambursare ┼či, dup─â caz, la o desp─âgubire.

              - C─âl─âtorii pot înceta contractul f─âr─â plata unei penalit─â┼úi de încetare, înainte de începerea execut─ârii pachetului, în circumstan┼úe excep┼úionale, de exemplu în cazul unor probleme grave de securitate la destina┼úie care sunt susceptibile de a afecta pachetul, in conditiile contractuale si cu o negociere prealabila cu agentia, cf. informare din partea autoritatilor competente.

              - În plus, c─âl─âtorii au posibilitatea de a înceta contractul în orice moment înainte de începerea execut─ârii pachetului, în schimbul achit─ârii unei penalit─â┼úi de încetare adecvate ┼či justificabile, cf. contract.

              - În cazul în care, dup─â începerea execut─ârii pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite c─âl─âtorului servicii alternative corespunz─âtoare, f─âr─â a implica plata unor costuri suplimentare. C─âl─âtorii pot înceta contractul f─âr─â plata unei penalit─â┼úi de încetare, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul ┼či acest fapt afecteaz─â în mod substan┼úial executarea pachetului, iar agen┼úia de turism organizatoare nu remediaz─â problema.

              - C─âl─âtorii au de asemenea dreptul la o reducere a pre┼úului ┼či/sau la plata unor desp─âgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de c─âl─âtorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunz─âtor.

              - Agen┼úia de turism organizatoare trebuie s─â ofere asisten┼ú─â în cazul în care c─âl─âtorul se afl─â în dificultate.

              - În cazul în care agen┼úia de turism organizatoare intr─â în insolven┼ú─â, pl─â┼úile vor fi rambursate. În cazul în care agen┼úia de turism organizatoare intr─â în insolven┼ú─â dup─â începerea execut─ârii pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea c─âl─âtorilor este garantat─â. Agentia  $DenumireSocietate_turOperator  a contractat protec┼úia în caz de insolven┼ú─â cu $DenumireSocietateAsigurare_turOperator  [entitatea responsabil─â pentru protec┼úia în caz de insolven┼ú─â]. C─âl─âtorii pot contacta aceast─â entitate sau, dup─â caz, autoritatea competent─â $TelefonAsigurare_turOperator, $EmailAsigurare_turOperator, $AdresaAsigurare_turOperator, în cazul în care anumite servicii sunt refuzate din cauza insolven┼úei $DenumireSocietate_turOperator .

              În sensul prezentului formular prin agen┼úie de turism organizatoare se în┼úelege agen┼úia de turism organizatoare stabilit─â pe teritoriul României sau agen┼úia de turism intermediar─â stabilit─â pe teritoriul României, care cump─âr─â în mod direct pachete de la o agen┼úie de turism organizatoare care nu este stabilit─â în România, dup─â caz, conform art. 14 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 2/2018 (https://www.activtours.ro/informare-cf-oug-2-2018 ).

              În cazul prevederilor referitoare la insolven┼ú─â, agen┼úia de turism organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din România, dup─â caz.

Am luat la cunostinta de conditiile contractarii unui pachet turistic, azi, $DataSemnare (2 ex./1 agentie).

Agentia de turism/Agent:                                                                                             Calator/i,

Group G4 Promotion SRL                                                                                           $DateFacturare_Nume $DateFacturare_Prenume

 

Semnatura: ….......................................................                                        Semnatura: ….......................................................